Як змінено вимоги до атестації і з яким «багажем» до неї готуватися?

6 Січня 2021

87

6 Січня 2021

87

Система БПР трансформується шляхом реформ, епідемія вносить у неї свої корективи. Тож лікарі іноді не встигають відстежити зміни правил гри й часто губляться в тому, коли й що мають зробити, аби бути в повній бойовій готовності до проходження атестації.

Що викликає найбільше непорозумінь і запитань?

1. Раніше передбачалося, що у 2020 році кожен лікар мав набрати 50 балів БПР, а в 2021 році вже 100. Чи змінилася ця норма через те, що лікарі цьогоріч працюватимуть в умовах епідемії і їм точно буде не до заробляння подвоєної кількості балів?

– Згадана норма встановлена наказом МОЗ України від 22.02.2019 р. № 446 «Деякі питання безперервного професійного розвитку лікарів» і до сьогодні її не переглянуто. Однак добре те, що у Порядку проведення атестації, затвердженому цим наказом, визначено: встановлена кількість балів може бути отримана під час підвищення кваліфікації на циклах тематичного удосконалення в закладах (на факультетах) післядипломної освіти, в тому числі й за змішаною формою освіти (очною та дистанційною). Якщо термін проходження такого навчання становить 1 тиждень – лікарю зарахують 25 балів, якщо 2 тижні й більше – 50 балів. Тож можливість дистанційного навчання полегшує шлях «здобування» балів.

Водночас новим наказом МОЗ України від 19.01.2021 № 74 «Про затвердження Змін до деяких наказів Міністерства охорони здоров’я України», зареєстрованим у Мін’юсті від 15.03.2021 за № 319/35941, передбачено, що врахування балів за підвищення кваліфікації на циклах тематичного удосконалення в закладах (на факультетах) післядипломної освіти, в тому числі за змішаною (денною та дистанційною) формою освіти, здійснюватиметься не більше 2 разів на 5 років, незалежно від кількості пройдених циклів тематичного удосконалення.

2. Чи можна заробити всі необхідні бали дистанційно?

– Так, це можливо. На виконання постанови Кабінету Міністрів України «Про запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19» від 11 березня 2020 року № 211 було прийнято Положення про дистанційне навчання, яке стосувалося в тому числі й закладів вищої та післядипломної освіти. Тому вони використовують як змішану (очно заочну), так і дистанційну форми навчання. До того ж лікарі можуть заробити бали завдяки участі в різноманітних науково-практичних конференціях, їх нині активно пропонують різні надавачі освітніх послуг. У додатку до Наказу № 446 прописано, скільки балів за який захід отримує лікар, котрий проходить БПР. Більше того, в згаданому документі немає чіткої вимоги про те, що лікар обов’язково має пройти курс ТУ в закладі (чи на факультеті) післядипломної освіти. Як складова БПР це передбачається, але не як неодмінна вимога. Тобто лікар може заробляти бали й на конференціях, і написанням статей у наукових журналах тощо. Хоча, наприклад, науково-педагогічні працівники зобов’язані проходити ТУ з педагогіки раз на два роки. Але це особливі вимоги.

3. Чи впливає кількість набраних балів на рівень присвоєної кваліфікації, тобто чи можуть за понаднормову їх кількість присвоїти вищу кваліфікацію, ніж була б передбачена без таких успіхів?

– Для всіх кваліфікаційних категорій потрібна однакова кількість балів БПР. Тобто лікар може набирати й декларувати понаднормову їх кількість, але під час атестації йому враховується тільки необхідний мінімум, наприклад, 50 балів за 2020 рік. Кваліфікація підвищується поетапно, тож «перескочити» рівень завдяки перевищенню нормативу балів не вдасться. Тут єдиний підхід як до підвищення, так і до підтвердження вищої категорії. Тобто встановлена на кожен рік кількість балів – це по суті допуск до атестації.

4. Коли можна отримати наступну кваліфікаційну категорію?

– Присвоєння наступної кваліфікаційної категорії може відбутися не раніше, ніж через один рік з дати попередньої атестації за умови перевищення мінімальних вимог щодо кількості балів безперервного професійного розвитку.

5. Чи переходитимуть надлишкові бали на наступний рік?

– Ні, такого не передбачено. Хоч скільки балів заробить лікар, наступного року він має знову набрати визначений на той період мінімум, адже основна мета реформи БПР – забезпечення навчання лікаря не від часу до часу (нехай і активне), а постійно. Хоча передбачені певні виключення. Наприклад, якщо лікар був у зоні ООС і, відповідно, не зміг заробити нових балів БПР, але в нього є напрацьовані з минулого року. Однак такі випадки має розглядати атестаційна комісія, вона ж і вирішує, чи можна «переносити» зайві бали у винятковій ситуації. Якщо ж таких у конкретного лікаря немає, йому доведеться їх заробити. Правила й вимоги однакові для всіх.

6. Якщо торік атестації не проводилися, чи враховуватимуться 50 зароблених за той період балів при поданні документів на чергову атестацію у 2021 році?

–  Так, це передбачено новим наказом № 74. Ще одна новація: лікарям, які були безпосередньо зайняті на роботах з ліквідації COVID-19, зарахують 50 балів БПР – на підставі довідки, наданої керівником закладу, де лікар брав участь у таких роботах.

7. Чи враховуються бали, які лікар отримав не за своєю спеціальністю?

– За види діяльності, які не стосуються відповідної лікарської спеціальності (або спеціальностей) лікаря, враховується не більше, ніж 8 балів щорічно. Це також передбачено Наказ ом МОЗ № 74 «Про затвердження Змін до деяких наказів Міністерства охорони здоров’я України».

8. Коли й куди подавати портфоліо в період карантину, чи не змінилися вимоги до його оформлення та способу подачі?

– Наказом № 446 було передбачено, що лікар подає портфоліо за кожен минулий рік до відділу кадрів за місцем роботи до 1 березня. У 2021 році цей термін подовжено на місяць з дати набрання чинності нового Наказу МОЗ від 19.01.2021 року № 74, який відновлює атестації в період дії карантину. Відтак часом нового відліку стає дата оприлюднення цього документа в офіційних джерелах, після чого останній і набуває чинності. Окремим пунктом згаданого наказу оговорюються оновлені правила подання і формування особистого освітнього портфоліо за результатами проходження безперервного професійного розвитку. Воно створюється для кожної спеціальності, за якою лікар проходить атестацію. У зв’язку із новими змінами лікарі, які бажають пройти атестацію, подають необхідні документи до атестаційної комісії за місяць до початку її роботи, а не за два, як це було раніше.

9. Як дізнатися, коли потрібно проходити атестацію?

– Після того, як наказ МОЗ № 74 набуває чинності, атестаційні комісії в одноденний термін мають оприлюднити графік своїх засідань на офіційному вебсайті закладу, при якому вони створені. У ньому буде розписано дати розгляду документів, які були подані на чергову атестацію, але не були розглянуті у зв’язку з установленням карантину. Перші такі засідання мають бути проведені не пізніше, ніж через десять днів з дати набрання чинності наказу № 74. Якщо оприлюднений графік зазнає змін, секретар атестаційної комісії зобов’язаний повідомити про це осіб, що проходять атестацію, не пізніше ніж за три дні до дати проведення засідання. Оновлений графік буде надіслано на електронні адреси лікарів, вказані в поданих ними документах.

10. Хто і як вирішуєлікар проходитиме БПР за розподілом ДОЗ чи за кошти, котрі “вільно ходять” за курсантом?

– Принцип «кошти вільно ходять за лікарем» наразі не працює. Тож усі лікарі, які працюють у закладах охорони здоров’я, навчаються за державним замовленням (на них виділяються бюджетні кошти), а лікарі інших відомств та приватних структур – на платній основі.

Джерело